LONE BACKS | Arkitekter har beliggenhed i Holbæk midtby og er fast forankret lokalt gennem mere end 60 år og med projekter over det meste af Sjælland samt i hovedstadsområdet.

Tegnestuen beskæftiger sig med arkitektur ud fra en forståelse af, kendskab til og respekt for den historiske arkitektur i Danmark med fokus på en god arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet. Når vi skaber nye bygninger, sker det med indlevelse og respekt for stedet og de bygninger, byrum og landskabsrum, som findes, således at resultatet bliver en harmonisk helhed. Vi lægger endvidere vægt på, at de nye bygninger, vi skaber, har sammenhæng mellem funktion og arkitektur og er udført i et tidløst, ærligt arkitektonisk udtryk.

Vi er meget optagede af transformation af eksisterende bygninger. At skifte fra en funktion til en anden således at de eksisterende rammer naturligt understøtter den nye brug samt fortællingen om bygningens historie.

Vores arkitekturopfattelse er baseret på stedbundenhed, ærlighed, kulturhistorisk autencitet og god kvalitet. Hertil hører de arkitektoniske og rådgivningsmæssige discipliner som f.eks. et frugtbart samarbejde med bygherre og brugere, funktionsanalyse og programmering, viden om materialer og konstruktioner, proportionering, ressourcebevidsthed og bæredygtighed.

Vi lægger ligeledes vægt på at afpasse opgaverne til den til rådighed værende økonomi, og har fokus på at holde budget og tid samt gennemføre byggerierne fagligt med byggeledelse, fagtilsyn, kvalitetssikring og sikkerhedskoordinering.

Vi udfører projekter både for private og offentlige instanser og arbejdsopgaverne indenfor offentligt byggeri spænder fra skole- og undervisningsbyggerier over institutionsbyggerier, plejehjem, almene boliger, kultur- og forsamlingshuse, kunstmuseer m.m.

Indenfor private byggerier består opgaverne af erhvervs-, kontor- og butiksbyggeri -  hertil større butikscentre, privatskoler, boligbebyggelser, hotel- og kongresbyggerier, restauranter m.m.

Vi arbejder både som arkitekt- og totalrådgivere samt bygherrerådgivere og opgaverne spænder arkitektfagligt fra nybyggeri og tilbygning til renovering samt restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Oprindeligt opstod firmaet ved en sammenlægning af de to tegnestuer Zander Olsen tegnestue og Preben Andersens tegnestue i starten af 1990’erne. Tegnestuen kom sidenhen til at bestå af to afdelinger med tegnestuer i Holbæk og Slagelse og har gennem årene undergået diverse strukturændringer og generationsskifte frem til januar 2018, hvor det oprindelige driftsselskab, sidst som BaLS arkitekter a|s er blevet spaltet og således fremover udfører projekter og arkitektrådgivning i to selvstændige enheder.

LONE BACKS | Arkitekter er således etableret med oprindelige medarbejdere og fortsættelse af tegnestuens projekter i Holbæk og Odsherred.

Følg os på Instagram og Facebook for mere spændende info om vores sager.