PROFIL

Vores arkitekturopfattelse hos LONE BACKS | Arkitekter er baseret på stedbundenhed, kulturhistorisk autenticitet, ærlighed og god kvalitet. Hertil hører de arkitektoniske og rådgivningsmæssige discipliner med funktionsanalyse og programmering, viden om materialer og konstruktioner, proportionering, ressourcebevidsthed og bæredygtighed.

Vi har fokus på god arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet og når vi skaber nye
bygninger, sker det med indlevelse og respekt for stedet og de bygninger, byrum
og landskabsrum, der er omkring på en måde så resultatet bliver en harmonisk og
æstetisk helhed. Vi lægger desuden vægt på, at de nye bygninger, vi skaber, har
sammenhæng mellem funktion og arkitektur og er udført i et tidløst, ærligt arkitektonisk udtryk.

Vi er optagede af transformation af eksisterende bygninger. Skiftet fra en funktion til en anden så de eksisterende rammer naturligt understøtter den nye brug samt fortællingen om bygningens historie.

Tegnestuens projekter rummer både arkitekt- og landskabsrådgivning. Vi er gerne totalrådgivere og bygherrerådgivere i projekter som spænder arkitektfagligt fra nybyggeri og tilbygning til renovering af bevaringsværdige bygninger. Vores bygherres tillid er den vigtigste drivkraft og ambition og som totalrådgiver påtager vi os det overordnede ansvar for projektforløbet med respekt for bygherres visioner og med udgangspunkt i de behov, der er til funktion og indretning. Herudover deltager vi i byudvikling med udarbejdelse af lokalplaner i samarbejde med både investorer og kommunernes planlæggere.

Vi har fokus på at afpasse opgaverne til den økonomi, der er til rådighed, på at holde budget og tid og gennemføre byggerierne fagligt funderet indenfor byggeledelse, fagtilsyn, kvalitetssikring og sikkerhedskoordinering.

LONE BACKS | Arkitekter har adresse i Holbæk midtby og har historiske aner tilbage til en sammenlægning af de to tegnestuer; Zander Olsens tegnestue – Arkitektgruppen Holbæk og Preben Andersens tegnestue i Slagelse i starten af 1990’erne. Arkitektgruppen Holbæk og Slagelse har gennem årene undergået flere strukturændringer og generationsskifte frem til januar 2018, hvor det oprindelige driftsselskab, sidst som BaLS arkitekter a|s blev spaltet og nu udfører projekter og arkitektrådgivning i to nye selvstændige enheder.