ADELERS HUSE

Adelers Huse er ejet af Foreningen Adelers Huse og bygget i 1931. Bygningerne er SAVE-registreret i klasse 2, som er den højeste bevaringsklasse inden indstilling til fredning. Adelers Huse består af to tvillingehuse, som hver indeholdt 2 friboliger for oprindeligt aldersrentenydere primært fra Lammefjorden. I tilknytning til tvillingehusene var der baghuse. Disse havde udgang til haven og adgang til vaskerum, lokum og koksrum til hver bolig. Baghusene var dårligt vedligeholdt og utidssvarende og de blev derfor kondemneret i 2014.

Adelers Huse føres med denne renovering, tilbage til deres oprindelige udseende i 1931. Dette sker ved tagbeklædning af indfarvede, røde cementtegl, nye vinduer og døre mage til de oprindelige. Samtidig med nye skorstenspiber i deres oprindelige udformning. Ydervæggene fastholdes som pudsede og hvidkalkede.

Sydbygningen

Den sydlige bygning af Adelers Huse renoveres og nyindrettes til et besøgssted med en autentisk bolig fra 1931. Denne med henblik på at formidle historien om besætningen på Lammefjorden. Den nordlige bygning indrettes til forsamlingshus for borgerne i Fårevejle. I forbindelse med indretning af nordbygningen til forsamlingshus fjernes alle skillevægge i stueetagen. Ligeledes fjernes etageadskillelsen til tagetagen for at salen kan få et vist volumen. 

Nordbygningen

Nordbygningen har fået nogle større sætningsskader i ydervæggene og er valgt til indretning af salen, så fundamenter og ydervægge kan forstærkes, med henblik på at stoppe fortsatte sætninger i bygningen. Af funktionelle og konstruktive årsager bevares en del af gulvet i tagetagen som en langsgående, afstivende balkon, der giver adgang til de to kviste i tagetagens østside. I nordbygningens baghus indrettes toilet og handikaptoilet samt depot- og fyrrum.

Sydbygningens lejlighed mod Adelers Allé indrettes til den autentiske lejlighed og naboboligen til et mini-museum, studie-, møde- og formidlingssted til besøgende og bl.a. skoletjeneste. I baghuset indrettes toilet og depotrum i forbindelse med minimuseet. 

Bygningerne indeholder en lille kælder under køkkenerne i de tidligere boliger samt et værelse og et depotrum i tagetagen. Fra begge bygninger er der direkte udgang til gårdhaven med udeservering. Mellem de to bygninger indrettes en fælles indgang i en tilbygning indeholdende skranke til billetsalg, butik og café samt anretter køkken til forsamlingshuset, som også er en del af formidlingen af historien om Lammefjorden.