ÆGLAGERET RENOVERINGSPROJEKT

Æglageret på Lindevej i Holbæk er i dag et kunst- og kulturhus med den permanente udstilling på ægmuseet i kælderen og skiftende kunstudstillinger og kunstbutik i stueetagen. Oprindeligt blev Æglageret opført i 1921 som et ægpakkeri for Odense Ægforretning. Bygningen er tegnet i Bedre Byggeskik-traditionen af arkitekten Vilhelm Olsen og derfor en arkitektonisk perle med høj bevaringsværdi.

Æglagerets nye poetiske værksted, hvor skolebørn udforsker deres kunstneriske fantasi, erstatter en tidligere lagerbygning. Nybygningen er opført som en træbygning i to etager med en mellembygning i stål som rummer adgang, trappe og elevator til alle etager. Mellembygningen markerer overgangen mellem den oprindelige smukke bygning af sin tid og den nye ’lettere’ bygning. En frontispice på tilbygningen, taghældningen og facadens udformning understreger arkitekturen og facadeudtrykket fra den eksisterende bygning. Frontispicen tilfører lys og rummelighed til det kreative værksted og et mødelokale på 1. sal.

Fra værkstedet er der direkte adgang til haven som på denne måde kan inddrages i aktiviteterne i stueplan.

Over kunstudstillingen er det oprindelige loftrum renoveret og istandsat til større samlinger, undervisning i større grupper mm. Rummets spær og søjler står eksponeret og synlige og fremhæver loftrummets bærende konstruktioner. Inddragelse af etagen har krævet en forstærkning af hele bygningens konstruktion omkring både søjler og etageadskillelse.

Lidt historie:
Arkitekten Wilhelm Olsens søn, Vagn Zander Olsen, drev i mange år en tegnestue i Holbæk, og blandt partnerne i tegnestuen var arkitekt Peter Haugaard. Han har i tegnestuens nuværende regi tegnet den tilbygning, det matcher Vilhelm Olsens værk.

I 1981 blev bygningen erhvervet af Den Selvejende institution Æglageret og omdannet til et det nuværende kunst- og kulturhus. Senere tilføjedes en ny indgang fra Lindevej (også designet af Peter Haugaard), der giver adgang til Danmarks Ægmuseum i kælderen og et kontor på 1. sal over butikken via den gamle trætrappe.