Æglageret blev taget i brug i 1921 som ægpakkeri for Odense Ægforretning. Huset er tegnet af Holbæk-arkitekten Vilhelm Olsen og betegnes i dag som en arkitektonisk perle med stor bevaringsværdi. Huset er opført i tiden omkring organiseringen af foreningen Bedre Byggeskik. I kælderen ligger endnu 30 store præserveringskar, hvor der dengang blev opbevaret millioner af æg – disse kar, eller kummer som de blev kaldt, er de eneste tilbageværende i Danmark.
I 1981 blev bygningen på Lindevej erhvervet af Den Selvejende institution Æglageret, som kunst og kulturhus. Æglageret fik for nogle år tilbage tilføjet et nyt indgangsparti med adgang fra Lindevej, herfra kan man ad den gamle trætrappe komme til Danmarks Ægmuseum i kælderen og til et kontor på 1. sal over butikken.

For at kunne inddrage hele 1. salen og evt. få bedre adgang til Museet i kælderen er det nødvendigt med en ny tilbygning der indeholder et nyt trapperum med elevator.  Den nuværende lagerbygning bag Æglageret erstattes af en ny bygning, med samme taghældning som den eksisterende murede bygning, men i lette materialer og med paptag som det oprindelige lager.
Denne nye bygning er i skala trukket ind og ned for at underordne sig den klassicistiske bygning fra 1921. Nybygningen har fået tilføjet et element, der træder frem i facaden. En frontispice ud mod haven, med plads til det poetiske værksted samt kontorer på 1. sal. Frontispicen er en forenklet udgave af de tre fronter på den nuværende bygning og giver lys og luft til det kreative værksted og et muligt mødelokale på 1. sal.

En mellembygning i glas markerer overgangen fra eksisterende byggeri til den nye tilbygning. Den nuværende lagerbygning bag Æglageret indeholder foruden et nødvendigt lager og møbeldepot, også “mellemrummet”, et Poetisk Værksted for børn. For at kunne inddrage 1. salen og lovliggøre og udvide det Poetiske Værksted er det planen at opføre et trapperum med lift, der vil her give adgang for alle til samtlige etager i huset.
“Mellemrummet” rykkes ned til terræn, så man i højere grad også kan inddrage haven i aktiviteterne. Tilbygningen opføres som en enkel træbygning med sort liste pap dækning males svenskrød.

Type : Projektforslag
Rolle : Arkitekt
Bygherre : Holbæk Kunstforening
Projektstart : 2019
Status :