BENEFIT | Holbæk Fysioterapi

På Jernbanevej i Holbæk er en tidligere fødevarebutik ombygget til sundhedshus for fysioterapeuter. Struktur og adgangsforhold er bevaret og med en omfattende indvendig ombygning er den tidligere butik nu indrettet med fine behandlerrum, reception mm. 

I den tidligere Nettobutik på Jernbanevej i Holbæk er alle indvendige vægge og overflader fjernet og langs den ene facader ligger nu 10 selvstændige behandlerum side om side overfor en træningssal til genoptræning og en holdsal med plads andre former for genoptræning. Ved den oprindelige indgang er receptionen med tilhørende kontor placeret og hertil et rummeligt venteområde, som får dagslyset ind via de store vinduespartier mod pladsen foran bygningen. 

Facaderne er pudset og nye vinduer i den længste facader giver dagslys – og redningsåbninger til hvert behandlerrum. I lette facadeplader defineres bygningen af et markant bånd som murkrone med plads til logo. Bygningen har på denne måde fået en fin opgradering og signalerer at anvendelsen af bygningen nu er en anden.

Den oprindelige adgang til huset med rampe op til indgangspartiet i sammenhæng med den rummelige p-plads foran bygningen var et sort attraktiv, da BENEFIT fandt sin nye placering. Den niveaufrie adgang var allerede indarbejdet i bygningen og tilgængelighed som succeskriterie var løst på forhånd.   

I samarbejde med fysioterapiens egen indretningsarkitekt er husets sammenhæng og moderne indretning blevet understreget af meget sikkert farve- og materialevalg i forhold til både overflader og møblement og ikke mindst finder man let sin behandler ved hjælp af store markante skrifter på alle døre.