ENERGIRENOVERINGSPROJEKT ALBERTSLUND

Lone Backs Arkitekter vandt i 2019 med dette energirenoveringsprojekt for Albertslund Varmeværk der inkluderede boligområdet Røde Vejrmølle Parken. Røde Vejrmølle Park består af 290 rækkehuse. De er opført i perioden 1968 – 1971, og er er ikke tidsvarende isoleret. Her skulle der gives et bud på, hvordan husene kunne energirenoveres med henblik på at spare på varmeregningen – Derfor udviklede Lone Backs et energirenoveringsprojekt.

Udfordringen var at boligerne er ejerboliger og ikke alle vil have mulighed for at udføre alle tiltag samtidig, det var derfor en vigtig del af projektet at vise hvordan de forskellige elementer, som fx tag, facade og ovenlys kunne løses i forskellige stadier og niveauer af efterisolering.

Opgaven lød på at give et bud på en mulig energirenovering af havefacader, tag og gavle. Løsningerne er økonomisk attraktive, samt mulige at inddele i etaper. Målet var alt i alt at forbedre husenes energiramme og give folk en besparelse på energiregningen. De eksisterende gavle er bygget af sandwich-elementer med begrænset isolering og facaderne er opbygget som en let konstruktion med pladebeklædning. Tagopbygning af krydsfinersskot med ca. 10 mm mineraluldsisolering og beklædt med tagpapbelægning.

Isolering af tagrum
En byggeteknisk forsvarlig måde efterisolere på er, at tage det eksisterende tag af og skifte den gamle dampspærre og sikre en ny tæt dampspærre, samt evt. forhøje spærene en smule for at gøre plads til en god isoleringshøjde hvor taget spidser til. På denne måde vil man udover at opnå en god isolering, også bringe tagkonstruktionen op til dato og sikre sig at der ikke er fugt eller skimmel i den eksisterende konstruktion. Denne model er også velegnet til etablering af nye ovenlys. Udover at taget skal have ny belægning vil der også isættes isolerede ovenlysvinduer.

Let Facade
Havefacaden efterisoleres med 145 mm ekstra mineraluldsisolering, den samlede isoleringstykkelse bliver herefter 245 mm. Samtidigt med at den eksisterende isolering udskiftes og evt. ny dampspærre monteres
(burde kunne monteres udefra). Facadepladerne skiftes med tilsvarende produkt i en farve, der afstemmes den eksisterende bebyggelse. Sokkelelementet efterisoleres med en trykfast drænplade.

Gavl
Gavlen foreslås efterisoleret med et system svarende til Sto Therm Mineral eller Ytong Multipor. Eventuelle ventilationshuller bevares der hvor de findes. Der isoleres til ca. 600 mm under terræn.