GREVINGE PRÆSTEGÅRD | KIRKELADEN

I forbindelse med renovering af Grevinge præstegård er Kirke- og Kulturladen blevet en realitet og menighedsrådet har således fået en bygning som danner ramme omkring menighedsrådets aktiviteter, konfirmandundervisning og arrangementer, der arrangeres i og ved Grevinge Kirke.

Grevinge Præstegårds Kirke- og Kulturlade er opført med synlig, bærende spærkonstruktion med associationer til stakladeprincippet og den store sal har med dette princip fået et næsten kirkeligt rum med loft til den spidse kip – og det høje rums andægtighed understreges af smukke store facadepartier i begge gavle. Dagslyset i salen er meget smukt og rummet danner ramme mange forskellige aktiviteter. Til salen hører et større anretterkøkken og sammen med de øvrige sekundære rum er denne helhed samlet den ’’offentlige del’’ af præstegården.

Akustikken i salen reguleres med en loftsbeklædning i lys, fin træbeton, som matcher det grove, men velvalgte udtryk med de synlige stakladekonstruktioner og galvaniserede beslag.
Kirkeladen som tilbygning til den originale murstensbygning som præstegården er, bliver med de sorte træbeklædte facader en selvstændig enhed, som adskiller sig fra de eksisterende bygninger. Taget er beklædt med røde teglsten og sammenhængen til præstegården er ’’tilbage på plads igen’’.

I forbindelse med ombygning og renovering af præstegården blev boligen en tidssvarende familiebolig som afskærmes visuelt fra tjenestelokalerne og menighedssalen, således at præstefamilien har fået den privathed, som var et stort ønske.

Præsteboligen rummer derfor i dag kun de private opholds- og soverum, køkken og bryggers. Køkkenets placering er bevaret og med få greb er der skabt gennemkig og forbedrede dagslysforhold ved flere rums sammenlægning og hertil udkig til præstegårdens have.

Trapperummet fra stueetagen til førstesalen åbner op med et centralt placeret, stort, lyst alrum/fællesrum med dagslys fra store tagvinduer i både syd- og nord-siden af tagfladen (desværre mangler der billeder fra den private præstebolig).