Lone Backs | Arkitekter blev kontaktet primo august 2017 med henblik på at udarbejde skitseforslag til renovering af præsteboligen i Grevinge, samt etablering af nye tjenesterum, konfirmandstue/menighedslokale.

Præsteboligen består af stueetage, tagetage samt kælder.

Stueetagen rummer i dag boligens opholdsstue, spisestue, køkken og bryggers og samt tjenestelokaler i forbindelse med hovedindgangen indeholdende præstekontor, studierum og gæstetoilet. Ved ombygningen flyttes tjenestelokalerne til sidebygningen med konfirmandstue/menighedslokale, køkken, indgang/garderobe med gæstetoiletter samt garage til præsteboligen. Køkkenets placering bevares og renoveres med nyt køkkeninventar. Del af væggen mod spisestuen fjernes, så der opstår gennemkig og forbedrede dagslysforhold ved rummenes sammenlægning. Bryggerset ved køkkenet, som i dag er opdelt i 3 mindre rum, ændres til ét rum. Rummene omkring hovedindgangen ændres, således at hallen slås sammen med trapperummet og åbnes via en dobbelt glasdør til opholdsstuen. Herved opnås både en visuel sammenhæng mellem rummene samtidigt med, at dagslysforholdene forbedres i de meget mørke rum mod nord, og der opnås gennemkig til den smukke, store have mod syd. Den tidligere forstue fra hallen til boligen ændres til badeværelse/gæstetoilet. Præstekontoret ændres til gæsteværelse og studierummets funktion som bibliotek med studieplads kan udvides til havestue med udgang via en ny dobbelt glasdør mod syd til havens lange pergola-sti. Boligen i stueetagen får ved renoveringen, hvor tjenesterummene flyttes til konfirmandbygningen, en bedre rumlig sammenhæng og forbedrede dagslysforhold - ikke mindst for de mørke rum i nordsiden af bygningen.

Tagetagen er i dag meget mørk med små kamre og værelser på begge sider af en smal midtergang. Soveværelset er det eneste rum, som indeholder rumlige kvaliteter og et godt dagslys. Så dette bevares, som det er, dog med forslag til et walk-in-closet, hvor der i dag er ét langt klædeskab. Ved soveværelset er et forholdsvist nyindrettet badeværelse i en god kvalitet, og overfor badeværelset bevares et værelse mod syd. Trapperummet fra stueetagen åbnes op mod en centralt placeret, stort, lyst alrum/fællesrum med dagslys fra store tagvinduer i både syd- og nord-siden af tagfladen. I bygningens vestlige ende indrettes to nye, store værelser med adgang fra alrummet og store vinduer til kirkesiden. Det nuværende, kolde tørrerum inddrages herved i boligens brugsareal.

Boligen får ved ombygningen sit eget liv som familiebolig og den skal afskærmes visuelt fra tjenestelokalerne og menighedssalen, således at præstefamilien får den privathed, som er et stort ønske. Præsteboligens garage i sidefløjen erstattes af en carport vest for hovedindgangen til boligen.

Type : Renovering
Rolle : Arkitekt
Bygherre : Grevinge menighedsråd
Projektstart : 2017
Status : Realiseret 2019