GRØNNEDALEN | SENIORBOFÆLLESSKAB GETSØVEJ

På Getsøvej i Nykøbing Sjælland har OK-Fonden opført et seniorbofællesskab med 24 boliger og et fælleshus. Bofællesskabet er opført i totalentreprise med LONE BACKS | Arkitekter som bygherrerådgiver med ansvar for udbud og rådgivning under opførelsen. 


Udgangspunktet er en tidligere udarbejdet masterplan for hele området omkring vandtårnet på Getsøvej og herefter en lokalplan for 5 mulige bebyggelser i det smukke, bakkede terræn. Grønnedalen er den først opførte bebyggelse i området. Den blevet til i en proces med de kommende beboere faciliteret af OK-Fonden med henblik på at samle beboergruppen omkring det fælles projekt. Herunder forventningsafstemme omkring den kommende dagligdag, anvendelse af fælleshuset og ikke mindst brugen af de fælles udearealer. Vi deltog i workshops med henblik på at fastlægge arkitekturen, ønsker til boligerne og drømmene om de grønne udearealer i og omkring bofællesskabet.

Bebyggelsen er opført som rækkehuse omkring et centralt placeret fælleshus og består af 3 boligtyper placeret næsten vilkårligt i bebyggelsen med fokus på sol og skygge og ikke mindst med fokus i arkitekturen på at invitere naturen indenfor. 

Fælleshuset er et multiaktivitetshus med mulighed for mangfoldig anvendelse og aktiviteter både privat og fælles. Huset er indrettet med et stort fællesrum og køkken, værksted og gæsteværelser, som i det daglige også kan anvendes til fælles sysler. Arkitekturen modsvarer de murede rækkehuse med sort træbeklædning, sedumtag og asymetrisk taghældning, som tydeligt fornemmes i fællesrummet med loft til kip. 

Udearealerne er opdelt efter beboernes ønsker i et en privat og en fælles zone. Det nære omkring boligen sørger beboerne selv for at holde og værne om. De resterende fællesarealer vedligeholder beboerne i fællesskab. Udgangspunktet for disse arealer har været med fokus på Vild med Vilje-princippet.

Parkering er udført som en fælles parkeringsplads med stier ud til boliger og fællesarealer. Et vigtigt koncept om ’at komme hinanden ved’ i OK-Fondens bofællesskaber. Således mødes beboerne i det daglig på vej til og fra deres boliger og giver mulighed for en ’snak over hækken’.