HOLBÆKS GAMLE SKIBSVÆRFT | RENOVERING

Holbæks Gamle Skibsværft med baggrund i et konstruktivt samarbejde mellem Kultur og Fritid i Holbæk Kommune, Ung Holbæk, tidligere Nordvestsjællands Produktionsskole (NV PRO) og Holbæk Klatreklub samt Foreningen Holbæk Gammelhavns Beddinger (HGHB), startede i 2007. En lang proces med at udvikle og skabe et attraktivt og nyskabende miljø blev påbegyndt. Her i samspil mellem kommunens unge og beddingsfolkene, som stadig arbejder på de to gamle beddinger.

Skibsværftet var indtil renoveringen præget af begrænset adgang. Bygningerne var i stærkt forfald, stod halvtomme hen og var kun i midlertidig brug.

Skibsværftet er erklæret bevaringsværdigt og derfor sættes der stor fokus på at få alle tanker og ønsker tilfredsstillet. Holbæk Museum var som interessent medbestemmende i omfanget af bevaring af genstande og indhold i bygningerne.

Bygningerne fremstår efter renoveringen i deres oprindelige form med facader og vinduer renoveret og bevaret i den eksisterende udgave. Nye facader og indvendige, bærende konstruktioner fremstår tydeligt i nye materialer. Den eksisterende traverskran er ikke længere i brug, men er bevaret og indgår i bygningernes bærende konstruktion. Værftet er efterisoleret efter gældende energikrav, men en del af den eks. ydervæg fremstår i caféen synlig bag en isolerende indvendig glasfacade.

Der blev til projektet tildelt penge fra bl.a. Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond. Der har fra både fonde, museum og bygherre været stor fokus på løsninger, der viser stor respekt for bygningernes originalitet og på hvordan eksisterende konstruktioner er blevet indbygget og bevaret i forbindelse med nye, nødvendige konstruktioner og indretninger.

Renoveringen er udført i totalentreprise og i 2017 var Værftet indstillet til Renoverprisen og var med blandt de 5 bedste af 200 nominerede projekter.