Da de gamle bygninger på Havnevej 46-48 stod til nedrivning blev LONE BACKS | Arkitekter kontaktet for at udarbejde en ny lokalplan for området. Dette var for at muliggøre opførslen af  etageboliger på grunden. Lokalplanprocessen begyndte med et skitseprojekt over grundens muligheder ift. udformning, arealer og udseende - hvorfra diverse bestemmelser i den kommende lokalplan er blevet specificeret.

De eksisterende bygninger på grunden har været misvedligeholdt længe og står derfor ikke til at redde. Disse vil blive nedrevet til fordel for et etagebyggeri på 3-4 etager med lejeboliger. Bygningen er tegnet ud af en granskning af områdets eksisterende bebyggelse, der langs Havnevej består af mange bevaringsværdige huse i både blank mur samt flere bygninger med pudsede facader i forskellige farver. Derfor er den bygget op således at bygningskroppen syner som tre separate bygninger både via indhak i facaden, samt i farvevalg der skifter for hver andel.

Et hævet stueplan skal sikre mod eventuelle oversvømmelser, samtidig med at boligernes vinduer bliver løftet op over de passerendes øjenhøjde og derved mindsker indbliksgener. Bygningen har fire etager mod den østlige fem-etagers boligbebyggelse og trapper derefter ned til tre etager mod vest. Dette gør at bygningen indpasser sig rigtig fint i de eksisterende omgivelser og ikke kommer til at overskygge den eksisterende arkitektur. Taget er mansard tag der ligeledes er at finde på begge de tilstødende nabobygninger.

Type : Lokalplan
Rolle : Arkitekt
Bygherre : Smedelunde ApS
Projektstart : 2018
Status : Forventet godkendt 2021