NATURPARK ÅMOSEN

Naturpark Åmosen på Vestsjælland strækker sig fra Storebælt til Store Åmose mellem Sorø og Kalundborg. Målet med projektet har været at etablere 5 naturrum, hvorfra man kan opleve Åmosens mange naturoplevelser.

Naturrum kan beskrives som stedet langs en rute der kan samle folk, give nye oplevelser eller reakreative elementer der giver mulighed for fx ophold eller leg.

Disse naturrum opbygges i projektet på en måde, der gør det muligt at skabe sammenhæng i den langstrakte Naturpark Åmosen – både fysisk og visuelt. Opgaven med udformning af naturrummene i Åmosen tager udgangspunkt i at skabe nogle besøgssteder, som på én gang formidler de lokaliteter, de er placeret i og på samme tid repræsenterer en familie af naturrum, som er særlige for Åmosen. De skal være i familie med hinanden således, at de tilsammen er med til at fortælle den brede historie.

Besøgsstederne er designet i tæt samarbejde med Naturpark Åmosen og afspejler de behov og den arkitektur de ønsker for området.