NY TROLDEHAVEN BØRNEHUS

Også i dette projekt har LONE BACKS | Arkitekter forbindelse med et totalentrepriseudbud i Sorø Kommune indgået et samarbejde med Friis & Moltke Architects. Vi er underrådgivere, deltager i projekteringsfasen og fører tilsyn under udførelsen i tæt kontakt med projektleder og totalentreprenørens byggeleder. I dette projekt bidrager vi ligeledes med landskabsrådgivningen i forbindelse med det nære areal omkring børnehuset.

Med udgangspunkt i Ny Troldehaven Børnehus som en DGI-certificeret børnehave og vuggestue har fokus været på trivsel og læring gennem idræt, leg og bevægelse. Målet er at skabe et lærerigt og underholdende miljø, hvor børnene kan udforske og lære gennem leg.

Der stræbes efter i dette projekt at etablere et aktivt læringsmiljø, hvor børnene er aktive, udforskende og undersøgende gennem deres kropslige bevægelser. Bevægelse og leg er integreret i alle aspekter af daginstitutionen, hvor en væg ikke længere blot er en væg, men en del af legen og aktiviteten. Dette reducerer institutionens præg og prioriterer leg og aktivitet som centralt.

Børnehuset er konstrueret med simple og naturlige materialer i et råt udtryk, der indbyder til brug. Udendørs overdækkede områder er bygget af træsøjler i et modulsystem, der giver mulighed for at tilpasse aktiviteter og temaer året rundt. Disse aktiviteter kan tilpasses børnegruppens motoriske udvikling og støtte natur, bevægelse og kreativitet.

Den kompakte struktur af huset følger fodaftrykket af den tidligere institution med facaden vendt mod Sømosevej og villakvarteret. Børnehuset åbner sig mod legepladsen og markerne mod syd og øst. En tydelig hovedindgang byder lokalsamfundet velkommen, mens sekundære indgange ved de forskellige grupperum og garderober imødekommer børn og forældre. Korte afstande fra børnegrupperne til husets centrale område, der vender mod legepladsen mod syd, er sikret gennem den kompakte struktur.

Store områder i overgangen mellem inde og ude skaber et beskyttet rum tæt på børnehuset i form af overdækkede terrasser. Her kan de enkelte børnegrupper samles til ophold og leg, samtidig med at overdækningerne giver naturlig solafskærmning for et behageligt indeklima.

Overgangen mellem ude og inde integrerer naturen tæt på husets centrale område, hvilket skaber en forbindelse mellem børnene og deres omgivelser.