Holbæk kommune tog fat i LONE BACKS | Arkitekter da en privat bolig havde behov for et handikap-venligt badeværelse og værelse.

Den eksisterende bolig havde to små adskilte badeværelser der i ombygningen er blevet lagt sammen til et stort handikap-venligt badeværelse. Her er indtænkt venderadius, loftslift og generel brugervenlighed i udformningen af rummet.

Værelset fik flyttet en væg så der var plads nok til, at rumme kunne håndtere loftslift og diverse hjælpemidler. Den nye væg blev opført som lydvæg for at skærme brugeren af rummet mest muligt for omkringværende lyde. Der blev ligeledes etableret en dør i facaden med rampe til eksisterende terræn, således gav det lettere adgang direkte fra bil til værelse.

Type : Ombygning
Rolle : Arkitekt
Bygherre : Holbæk Kommune
Projektstart : 2019
Status : Realiseret 2019

Eksisterende badeværelse

Værelse

Opstalt

Opstalt

Nyt badeværelse

Nyt badeværelse

Nyt badeværelse

Ny facadedør til værelse