EFTERSKOLEN SMEDEDAL | FORSAMLINGSSAL

På Efterskolen Smededal starter dagen med et fællesmøde, en demokratisk samling, i deres forsamlingssal. Alle elever deltager og til dette blev efterskolens eksisterende lokaler for små. Smededal havde ønsker til en ny forsamlingssal stor nok til, at alle elever kunne samles omkring demokrati og fællesskab. Smededal Forsamlingssal er derfor designet og indrettet med henblik på at rumme tankerne om det demokratiske rum med fællesskab og lighed.

Hovedstrukturen og de ydre rammer afspejler nogle af skolens øvrige bygninger. Forsamlingshuset er derfor opført som en typisk ladebygning – netop for at spejle den eksisterende multihal og oprindelige teatersal ‘Balladen’. Denne ligger vest for den nye bygning. Forsamlingssalen med den sorte træbeklædning afspejler tilbygningen ‘spisehuset’. Spisehuset var Lone Backs’ første projekt på Smededal.

Selve forsamlingssalen er som udgangspunkt konstrueret traditionelt med synlige stålkonstruktioner og loft til kip. For at understrege det demokratiske møde er salen udført med skrå vægskiver og en meget særlig indretning med en ottekantet siddetrappe, der har fokus mod rummets midte således at alle kan se alle. Underviseren er centralt placeret i midten af rummet og der kan opnås en mere aktiv undervisning med fokus på en fælles dialog. Salen kan herudover bruges blandt andet til teater og koncerter. Fra samlingssalen er der kig til naturen og til vidstrakte marker omkring efterskolen. I bygningens tagryg giver et rytterlys et fantastisk himmellys – både i samlingssalen og i indgangspartiet, som er indrettet med plads til garderobe, toiletter og et ekstra møderum til efterskolen.

Terrænforskellene på grunden har gjort det muligt at bygge siddetrappen op på terræn og således forbindes indgangspartiet med niveaufri adgang til forsamlingssalen. Siddetrappen er bygget op i krydsfiner og har indbygget stikkontakter til elevernes computere. 

Det har været vigtigt at forbinde skolens eksisterende bebyggelse med det nye forsamlingshus. Med placeringen ligger forsamlingssalen i en naturlig sammenhæng med resten af bebyggelsen.