SNEDKERGÅRDEN | ETAGEBOLIGER

Snedkergården på Havnevej består af 18 boliger i varieret størrelse fordelt på 3 og 4 etager. Boligerne ligger med udsigt til både Holbæk bymidten, Skt. Nikolai Kirke, Holbæk Havn og færgen til Orø på Holbæk Fjord. Bygningen er designet som en fin indpasning mellem Havnevejs øvrige eksisterende bebyggelse. Samtidig syner i sit udtryk som tre separate bygninger i varieret højde med forskudt facadeflugt og forskellige facadefarver.

Projektet blev oprindeligt startet i forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan kun for dette område. Lokalplanen tog udgangspunkt i et indledende skitseprojekt, hvor muligheder i forhold til udformning, arealer og udseende af Snedkergården blev til bestemmelser i lokalplanen. Dette gjorde det muligt at opføre etageboliger, hvor de tidligere lavere bygninger lå.

Bygningen har fire etager mod øst, hvor nabobebyggelsen er højest og trapper ned til tre etager mod den lavere bebyggelse, både mod Havnevej og Brolæggerstræde. Således indpasses den samlede bygning arkitektonisk i de eksisterende omgivelser. Et hævet stueplan løser både evt. klimamæssige udfordringer, når vandet i fjorden står (for) højt og ligeledes indkigsgener til boligerne i stueplan. Skiffertaget er et mansardtag som på begge de tilstødende nabobygninger. Facaderne er pudset murværk. Alle boliger har altaner mod syd og vest og en enkelt større bolig har en lille tagterrasse mod syd.

I det fælles gårdrum med cykelparkering og affaldshåndtering er der, ud over de private terrasser ved boligerne i stueplan, etableret en fælles have. Her er solitære træer og buske, som giver et grønt islæt til den bynære bebyggelse. Dette tilføjer en fornemmelse af natur og ro til Snedkergården og giver beboerne mulighed for at nyde det udendørs miljø sammen.