Arkitektur

LONE BACKS | Arkitekter beskæftiger sig med arkitektur ud fra forståelse og respekt for den historiske arkitektur i Danmark. Vi har fokus på god arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet og når vi skaber nye bygninger, sker det med indlevelse og respekt for stedet og bygninger, byrum og landskabsrum omkring, så resultatet bliver en harmonisk og æstetisk helhed. Vi lægger desuden vægt på, at de nye bygninger, vi skaber, har sammenhæng mellem funktion og arkitektur og er udført i et tidløst, ærligt arkitektonisk udtryk.

Vi er optagede af transformation af eksisterende bygninger. Skiftet fra en funktion til en anden så de eksisterende rammer naturligt understøtter den nye brug samt fortællingen om bygningens historie.

Planlægning

Hos LONE BACKS | Arkitekter udarbejder vi master- og helhedsplaner i samarbejde med både investorer og kommunernes planlæggere. Vi rådgiver således både private og offentlige grundejere i forbindelse med udvikling af nye byområder og lokalplaner. Og dette altid med øje for stedets potentialer og med fokus på oplevelse og harmoni, så de nye områder skaber værdi for både borger og samfund.

Vi har fokus på at skabe rum omkring os, som værner om historien samtidig med, at vi er tro mod den tid, vi lever i. 

Bygherrerådgivning

LONE BACKS | Arkitekter tilbyder bygherrerådgivning for både private og offentlige bygherrer, hvor der med mange involverede parter skal skabes overblik fra byggeprojektets spæde start til det nøglefærdige byggeri. Som bygherrerådgiver er vi tovholder i alle faser og har fokus på både funktion og økonomi og har i vores bygherrerådgivning et særligt blik for et frugtbart samarbejde med både bygherre og brugere.

Vores ambition er fuld tryghed i en proces, hvor krav til byggeriet formuleres og indarbejdes i sammenhæng med forventninger til både økonomi og tid.