HØRVE KIRKEDØR

I forbindelse med en udsmykningsopgave af deres kirkedør til Hørve kirke i form af et bronze-relief, udført af kunstneren Hein Heinsen, påmonteret direkte på de to dørblade, har LONE BACKS | Arkitekter opmålt og registreret den eksisterende kirkedør og tegnet den op med en angivelse af kunstværkets ydre mål på opstalten af døren set udefra.

Den eksisterende dør på Hørve Kirke skulle fornyes da det ene dørblad på den eksisterende dør gabte i halvbuen, så lyset udefra tydeligt kom ind i våbenhuset. De udvendige beklædningsbrædder var i bunden af døren ligeledes mærket af tidens tand fra påvirkningen af det danske klima. I den forbindelse ønskede man samtidig at døren skulle udsmykkes med et bronze-relief af Hein Heinsen.

LONE BACKS | Arkitekter tegnede opstalter til en ny dør, som overordnet set var mage til den eksisterende dør. Inddelingen af døren i to dørblade med den lodrette bræddebeklædning er udført så enkel som muligt og uden en anslagsliste, som med sine dimensioner bryder med enkeltheden og symmetrien. I stedet er anslaget udført i selve den udvendige beklædning, så den fremstår som en fuge mage til de lodrette fuger med geisfuss præcist i midten af døren. Som det ses på tegningerne, er der netop plads til kunstværket, som er vist med sin ydre afgrænsning.

Dørens mål øges beskedent, uden at dørens form og placering i gavlen på våbenhuset ændres og den større dør skaber netop den mere plads omkring relieffet, så der opstår en bedre harmoni og nogle smukkere proportioner mellem døren og kunstværket. Den beskedne ekstra bredde på døren letter også visse situationer ved kirkelige handlinger, – f.eks. ved en begravelse, hvor kisten skal bæres ud.