TINDERHØJ SKOLE

En skoleudbygning for Tinderhøj Skole i Rødovre omfattede vestfløjen (H-fløjen) med en tilbygning af fællesrum mellem den eksisterende bygnings ti ‘fingre’, samt en ombygning af 1. og 2. sal i hovedbygningerne. Dertil kom en etablering af basisrum og grupperum samt akustiklofter og belysning.

Tinderhøj Skole projektet omfatter, at de eksisterende pergolaer i H-fløjen lukkes med etablering af en indendørs forbindelse til klasserne via nye lukkede gangarealer med arbejds-nicher og adgang til gårdrummet. Der opføres et nyt fællesrum med siddetrapper mellem de to ‘fingre’ og det nye fællesrum kan benyttes som samlingssted for både mellemskolingen og SFO’en samt til andre arrangementer. Endvidere etableres der to ordblindeklasser ved fællesrummet, så eleverne kan få en daglig kontakt med eleverne på deres eget klassetrin. 

Ombygningen af Hovedbygningen omfatter ny opdeling af klasselokalerne på 1. og 2 sal med etablering af større klasselokaler samt grupperum og et mindre fællesrum og personalerum samt handicaptoiletter. Endvidere opsættes nye akustiklofter på 1. sal samt ny belysning på 1. og 2. sal.

Udearealerne ved H-fløjen retableres og renoveres således det kan bruge til ophold og leg, men samtidig i læringssituationer.

Materialerne er lærketræ i profilbeklædning der giver et naturligt udtryk og med tiden vil gråne smukt. Materialerne spiller godt sammen med det nyetablerede gårdrum.