JERNSTØBERIET LOKALPLAN

På den gamle Jernstøberigrund på Lundemarksvej i Holbæk har LONE BACKS | Arkitekter været med til at danne rammerne for jernstøberiet på omkring 30.000 m². Med den nye lokalplan er grunden er blevet en del af byudviklingen i Holbæk.

Jernstøberiets fabriksbygninger har stået tomme i en årrække og stod til nedrivning inden vi kom ind over lokalplan-arbejdet. Det har været grundtanken, at jernstøberiet skulle bære præg af dens historie ved at lade reminiscenser fra det gamle jernstøberi indgå i området – bl.a. bænke og gamle smeltekedler.

Området er opdelt i 5 delområder der indeholder forskellige typer af boliger. Således vil det nye boligområde få en diversitet i form af bygningstyper som rækkehuse, etageboliger og punkthuse. Beboelsen kan samtidig komme til at bestå af både ungdomsboliger, leje- og ejerboliger, samt seniorboliger. Dette vil sikre en diversitet i området og give boliger til mange forskellige mennesker.

Ud mod Lundemarksvej vil en karrébebyggelse i 2-4 etager stramme op på vejens struktur, mens der mod nord åbnes op ved grønne arealer og lavere bebyggelse mod Skyttensvej, som afspejler den mere traditionelle boligbebyggelse på gaden. 4 Punkthuse i henholdsvis 6-8 etager vil blive placeret mod det grønne areal ved Konsul Beyers Allé og give plads i grundplan til et stort grønt fællesareal for beboerne.

De grønne arealer er tænkt som fælles for alle og vil til hverdag fungere som et grønt bindeled mellem byen og fx Slotsmarksskolen.