Den gamle Jernstøberigrund på Lundemarksvej i Holbæk skal fremadrettet være en del af byudviklingen og indgå som et nyt stort boligområde på omkring 30.000 m².

Jernstøberiets fabriksbygninger har stået tomme i en årrække og stod til nedrivning inden Lone Backs | Arkitekter kom ind over lokalplan-arbejdet. Det har været tanken, at området skal bære præg af dens historie ved at lade reminiscenser fra det gamle jernstøberi indgå i området – bl.a. bænke og gamle smeltekedler.  

Området er opdelt i 5 delområder der vil indeholde forskellige typer boliger. Således vil det nye boligområde få en diversitet i form af bygningstyper som rækkehuse, etageboliger og punkthuse og samtidig i beboelsen, der både kan komme til at bestå af ungdomsboliger, leje- og ejerboliger, samt seniorboliger.

Ud mod Lundemarksvej vil en karrébebyggelse i 2-4 etager stramme op på vejens struktur, mens der mod nord åbnes op ved grønne arealer og lavere bebyggelse mod Skyttensvej. 4 Punkthuse i henholdsvis 6-8 etager vil blive placeret mod det grønne areal ved Konsul Beyers Allé og give plads i grundplan til et stort grønt fællesareal for beboerne.

Type : Lokalplan
Rolle : Arkitekt
Bygherre : Privat bygherre
Projektstart : 2019
Status : Endeligt vedtaget 2020